Undervisning

Våren 2016:

 • Kommunikatörsprogrammet
  • Kultur och kommunikation
 • Lingvistisk grundkurs
  • Fonetik
  • Pragmatik
  • Psykolingvistik
  • Sociolingvistik
  • Språkutveckling

Hösten 2015:

 • Logopedprogrammet, Göteborgs universitet
  • Talets Produktion, Perception och Akustik 1.
  • Taltranskription.
 • Kommunikatörsprogrammet
  • Föreläsning om funktionsnedsättningar inom språk och kommunikation
 • Lingvistiska tillämpningar
  • Psykolingvistik
Top